Tibbi Birimlerimiz

Üroloji

Üroloji bölümünün amacı ve verdiği hizmet nedir?

Üroloji, kadın ve erkeklerin böbrek, mesane gibi üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerine yönelik sağlık hizmeti veren tıbbı bölümümüzdür. Bu bölümümüz, gerek idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların, rahatsızlıkların tedavisini, gerekse idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri gerçekleştirir..

Bu Bölümde hangi hastalıklara yönelik teşhis, tedavi ve ameliyat hizmeti verilmektedir?

  • Kapalı ve açık prostat ameliyatları 
  • Açık ve kapalı böbrek taşı ameliyatları 
  • Çocuk ürolojisi ameliyatları 
  • Cerrahi sünnet 
  • Erkek cinsel sağlığı bozuklukları 
  • Erkek üreme sağlığı bozukluklar 
  • Kadın idrar yolları hastalıkları