Tibbi Birimlerimiz

Odyoloji

Hastanemizin Odyoloji bölümünde kulak şikâyeti olan hastalar mikroskobik değerlendirilmekte olup erişkin yöntemlerle ve çocuk hastaların detaylı işitme değerlendirmesi uzman kişilerce modern test yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Birimimizde ayrıca vertigo değerlendirmesi ve yenidoğan işitme taraması yapılmaktadır. Odyoloji bölümümüz işitme ve denge bozukluklarına interdisipliner yaklaşım prensibini benimsemiş olup, tanı, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında ilgili diğer bölüm uzmanları ile koopere çalışmaktadır. Odyoloji uzmanlarımız vertigo değerlendirmesi ve rehabilitasyonu konusunda Amerikan Denge Enstitüsü kurallarına uygun şekilde çalışmakta ve gerekli bilgi güncellemesi gerçekleştirilmektedir.

ODYOLOJİ KLİNİĞİ HİZMET ALANLARI

  1. Yetişkinlerde odyolojik tetkik 
  2. Bebek ve çocuklarda odyolojik tetkik 
  3. Yenidoğan işitme taraması 
  4. Denge bozukluklarında ayırt edici tanılama 
  5. Denge rehabilitasyonu 
  6. İşitsel rehabilitasyon