Tibbi Birimlerimiz

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları bölümünün amacı ve verdiği hizmet nedir?

 

         Herhangi bir rahatsızlık hissetmeyi beklemeden periyodik göz kontrolü yaptırmamız ilerde tedavisi güçleşecek hatta imkansızlaşacak birçok göz hastalığının kolayca tedavi edilebilmesini sağlamaktadır.

         Ayrıca, gözlerimiz, sağlığımız konusunda bize çok önemli ipuçları verilebilmektedir. Öyle ki, gözlerimizde oluşan bazı sorunlar kimi zaman vücudumuzdaki çok önemli hastalıklarında haberci olabilmektedir.

         Hastanemizin bu bölümünde, gözün hastalıkları, sorunları, bakım konusundaki tüm alanlarda en üst düzeydeki tıbbi cihazlar kullanılarak teşhis, tedavi, cerrahi ve optik yaklaşımlarla hizmet verilmektedir.

 

Bu Bölümde hangi hastalıklara yönelik teşhis, tedavi ve ameliyat hizmeti verilmektedir?

 

 • Katarakt cerrahisi
 • Şaşılık cerrahisi
 • Kanal tıkanıklığı cerrahisi
 • Kapak düşüklüğü cerrahisi
 • Kapakta şekil bozuklukları (içe dönme ve kapakta sarkma)
 • Göz tansiyonu (glokom) cerrahisi
 • Yüksek gözlük numaraları düzeltme cerrahisi
 • Göz nakli (keratoplasti)
 • Travma cerrahisi (göz delinmeleri)
 • Kontakt lens

Muayenelerimiz

 • Genel göz muayenesi
 • şaşılık muayenesi
 • Kontakt lens muayenesi
 • ROP Muayenesi (prematüre =erken doğan bebeklerde)

Ölçümlerimiz

 • Otorefraktometre
 • Keratometre
 • Göz Tansiyonu
 • Pakimetri
 • Biometri
 • Optik Koherens Tomografi
 • Fundus Floresein Anjiografi
 • Görme Alanı
 • Skiaskopi
 • Direkt Oftalmaskopi
 • İndirekt Oftalmaskopi

Lazerlerimiz

 • Argon Lazer Fotokoagülasyon
 • YAG Lazer Kapsülotomi
 • YAG Lazer İridotomi
 • SLT Lazer Trabeküloplasti

Ameliyatlarımız

 • Katarakt Ameliyatı (Akıllı Lens Uygulamaları)
 • Şaşılık Ameliyatı
 • Göz Tansiyonu Ameliyatı
 • Vitrektomi Ameliyatı 
 • Göz İçi İlaç Enjeksiyonu
 • Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı Ameliyatı (Erişkin ve Çocuklarda)
 • Pterjium Ameliyatı
 • Salazyon Ameliyatı
 • Entropion Ameliyatı
 • Ektropion Ameliyatı
 • Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı
 • Göz Kapağı Botoks Ameliyatı