photo

Op. Dr. İbrahim Erol

Üroloji Uzmanı

Bilgiler
Çalıştığı Hastaneler

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kastomu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yurtiçinde Aldığı Eğitimler

 1. Türk Üroloji Akademisi 3. Robotik Cerrahi Kursu: 
 2. Uluslararası Katılımlı Ulusal 28. Üroloji Kongresi: 
 3. 24. Ulusal üroloji Kongresi ve 26. Dünya Videoüroloji Kongresi
 4. The ESU/ESUT European-Basic Laparascopic Urological Skills (E-BLUS) Course on the occassion of the 24. National Urology Congress and the 16. World Videourology Congress on 20-24 October 2015 , organized by the Turkısh Association of Urology

Ürolojik Cerrahide Deneyimli Olduğum Rutinde uygulanan Ameliyatlar:

 1. Laparaskopik Nefrektomi
 2. Laparaskopik Piyeloplasti
 3. Tur  ameliyatları (Tur prostat/ mesane)
 4. Endoskopik ve Perkutan Renal Cerrahiler (Perkutan Nefrolitotomi)
 5. Retrograt İntrarenal Cerrahi (RIRS/Flexible Üreterorenoskopi)
 6. Cocuk ürolojisi inmemiş testis/ hipospadias/ uv darlık ameliyatları 
 7. Varikosel/ Hidorsel vs skrotal cerrahiler
 8. Kadın ürolojisi: TOT/TVT ve Sistosel ameliyatları
 9. Açık prostatektomi, radikal sistoprostatektomi, radikal prostatektomi ve lenf nodu diseksiyonu

 

 

ESERLER 

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makalelerErol İ, Karamık K ,İslamoğlu E , Ateş M and Savaş M : Outcomes of infants undergoinglaparoscopic pyeloplasty: A single-center experience Urologia Journal 2018; 86(1): 27-31 doı:https://doi.org/10.1177/0391560318802165 
 2. İslamoğlu E, Anıl H, Erol İ, Taş S, Ateş M, Savaş M. Robotic radical cystectomy for the management of bladder cancer: Analysis of operative and pathological outcomes of eighteen patients. Turk J Urol 2018; 44: 311-5. doi:10.5152/tud.2018.19577 
 3. Anıl H,Karamık K,Ates M, Yüksel M, Aktas Y,Erol İ, Yıldız A ,Savas M: A Rare Clinical Entity in Bladder Cancer:Paraneoplastic Cerebellar Degeneration. Clinical Genitourinar Cancer,201715(5),863-865 (doı:https://doi.org/10.1016/j.clgc.2017.04. 026
 4. Karamık K ,İslamoğlu E , Erdemir AG, Erol İ , Yıldız A , AnıL H , Savaş M, Ateş M The associations of RENAL, PADUA and C-index nephrometry scores with perioperative outcomes and postoperative renal function in minimally invasive partial nephrectomy Turk J Urol 2021; 47(1): 14-21 • DOI: 10.5152/tud.2020.20247 
 5. Yildiz, A., Islamoglu, E., Yuksel, M., Erol, I., Karamik, K., Cakir, T., ... & Savas, M. (2021). Assessment of changes in penile sensation by electrophysiological study after radical prostatectomy: a pilot study.10.1097/CU9.0000000000000016 Current Urology. 
 6. Yıldız, A., Anıl, H., Erol, İ., Karamık, K., & Erçil, H. (2021). Comparison of three different modalities for the treatment of bladder calculi by size. Urologia Journal, 03915603211020469. 
 7. Erol, İ., et al., Electrophysiological evaluation of alterations in penile sensation due to penile prosthesis implantation in patients with erectile dysfunction. Asian Journal of Urology, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ajur.2021.04.013 (Tez )
 8. Anıl, H., et al., Comparison of Percutaneous Nephrostomy and Ureteral DJ Stent in Patients with Obstructive Pyelonephritis: A Retrospective Cohort Study. Journal of Investigative Surgery, 2022: p. 1-6. https://doi.org/10.1080/08941939.2022.2062496

KİTAP BÖLÜMÜ

 1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

       1. Erol İ, Ölçücü T Priapizm, Acil Yaklaşımlar/Akademisyen Kitapevi/ 9786052586426/2019 Editör: Alten OSKAY, Atakan                 YILMAZ, Can ÖZLÜ, MErt ÖZEN, Murat SEYİT(5)

Hastane Kadromuz

Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı

Uz. Dr. Mine Erkmen

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Uz. Dt. Kuddusi AKBULUT

Diş Hekimi ( Protetik Uzmanı)